KRUŠNOHORSKÝ REGIONÁLNÍ
SOUKROMÝ MĚSÍČNÍK


  Kontakt:

      šéfredaktor: Petr Hladký
      inzerce tel.:
+420 474 386 659
      redakce:
Svatopluka Čecha 15, Vejprty 43191

 


ev.č. MK ČR E 16057